Ko smo

Mi smo stabilno, sigurno i uređeno predzeće, sačinjeno od stručnih i motivisanih kadrova koji se razvijaju sa razvojem preduzeća. Uvijek okrenuto i posvećeno klijentima, sa aktivnostima koje su proaktivne, a razvoj orjentisan ka potrebama klijenata. Klijentima smo prepoznatljivi po kvalitetu i kroz poštovanje ugovornih obaveza. Naše preduzeće je jedinstven tim sa timskim duhom i pozitivnom klimom.

Firma “RADUČ” d.o.o je osnovana 28.01.1993. godine u Nikšiću.

Mi znamo kolika je naša odgovornost prema investitorima, saradnicima i isporučiocima i upravo zato je dugoročni uspjeh glavni zadatak našeg preduzeća. Zato na vrijeme vodimo računa o svim mogućnostima i rizicima, nastojeći da obezbjedimo naš dalji razvoj.

Visoki standardi kvaliteta u izvođenju radova iziskivali su stalno unapređenje i ulaganje u mašinski i vozni park, koji može da odgovori svim potrebama preduzeća.

Strogo poštovanje ugovorenih obaveza je ono po čemu su nas investitori prepoznavali i rado ponovo angažovali za nove radove.

“RADUČ” d.o.o raspolaže potencijalom da može ući i uspješno završiti izgradnju bilo kakvih privrednih ili stambenih objekata.