Nadgradnja i djelimična građevinska rekonstrukcija TS 400/220/110 kV Pljevlja

Nadgradnja i djelimična građevinska rekonstrukcija TS 400/220/110 kV Pljevlja